Na Górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zespół Szkolno Przedszkolny w Poniszowicach . . . . . . . . ul.Gliwicka32 . . . . . . . tel.32 2303172 . e-mail: sppon@wp.pl

ZSP Poniszowice

Odwiedziło nas:

3581156
dziś
wczoraj
w tygodniu
w poprzednim tygodniu
w miesiącu
w poprzednim miesiącu
od początku
3386
3291
15842
3543170
29694
102338
3581156

Twoje IP: 3.234.244.18
Server Time: 2020-04-09 15:02:58

Gościmy:

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Warto zobaczyć:

REGULAMIN WYNAJMOWANIA POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ

przy Szkole Podstawowej w Poniszowicach

z dnia 15 września 2014 r.

 1. Pomieszczenia hali sportowej wynajmuje oraz określa zasady wynajmu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poniszowicach, zwany w dalszej części "Wynajmującym", zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poniszowicach z dnia 15.09.2014 r.
 2. Wszystkie osoby korzystające z hali sportowej mają obowiązek posiadać obuwie sportowe – halowe jasnej podeszwie (zalecane obuwie z charakterystyczną pomarańczową podeszwą).

Zabrania się korzystania z hali w obuwiu z czarną lub podeszwą ciemnego koloru.

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Poniszowicach w ramach planowanych zajęć wychowania fizycznego, świetlicy, SKSu oraz innych zajęć ruchowych korzystają z hali nieodpłatnie.
 2. Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz młodzież do 18 roku życia z terenu Gminy Rudziniec mogą korzystać z hali sportowej nieodpłatnie tylko wówczas gdy są to zajęcia zorganizowane pod opieką nauczycieli z tych placówek lub animatora sportu.
 3. Kluby sportowe z terenu Gminy Rudziniec w ramach treningów korzystają nieodpłatnie z hali sportowej w sposób zorganizowany pod opieką trenera, w dni robocze w godzinach od 20:00 do 21:30 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wynajmującym.
 4. Wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej w Poniszowicach korzystają z pomieszczeń hali sportowej nieodpłatnie, w terminach uzgodnionych z Wynajmującym. 
 5. Pomieszczenia hali sportowej wynajmowane są wyłącznie na działalność sportową.
 6. W pierwszej kolejności hala jest wynajmowana uczniom i pracownikom Szkoły Podstawowej w Poniszowicach, następnie uczniom szkół podstawowych przedszkoli gminy Rudziniec, mieszkańcom gminy Rudziniec i w miarę wolnych terminów innym zainteresowanym. 
 7. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń hali sportowej zwracają się do Wynajmującego na piśmie podając proponowany termin wynajmu. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed Wynajmującym ustala sprawy organizacyjne i personalnie ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z regulaminem. Kierownikiem grupy może być tylko osoba pełnoletnia!!!. 
 8. Jedna grupa uczestników może liczyć maksymalnie 20 osób.
 9. Kierownik grupy podpisuje z Wynajmującym umowę, określającą terminy zajęć, pomieszczenia przewidziane do zajęć oraz inne zasady korzystania z hali.
 10. Ustalenia te egzekwowane są podczas zajęć przez przedstawiciela Wynajmującego, pełniącego służbę w tym czasie. 
 1. Wynajmujący nie wynajmuje własnego sprzętu sportowego
 2. Opłatę zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2014 Szkoły Podstawowej w Poniszowicach, od grupy zorganizowanej, należy wpłacić na podstawie rachunku/faktury w sekretariacie. 
 3. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, animator sportu, opiekun, kierownik grupy). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń hali pod względem stanu obiektu i bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone pracownikom Wynajmującego. Wynajmujący nie odpowiada za urazy fizyczne uczestników wynikłe podczas gry lub wykonywania ćwiczeń. 
 4. Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada i koszty napraw ponosi osoba odpowiedzialna (animator sportu, opiekun, kierownik grupy), z którą podpisano porozumienie. Osoba ta przebywa cały czas z uczestnikami zajęć prowadząc je zgodnie z porozumieniem. 
 5. W ramach porozumienia wynajmujący otrzymują do własnej dyspozycji zamykaną szatnię z toaletą. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych rzeczy osobistych. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie. 
 6. Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń nie wymienionych w porozumieniu pod groźbą rozwiązania umowy. 
 7. Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego zgłaszania się na zajęcia. Ze względu na organizację dozoru - hala będzie udostępniana tylko z animatorem sportu, opiekunem, kierownikiem grupy. 
 8. Na płycie hali sportowej może równocześnie ćwiczyć maksymalnie 2 grupy. 
 9. Hala sportowa została wyposażona w sprzęt posiadający odpowiednie certyfikaty, dopuszczające do użytkowania w obiektach sportowych. 
 10. W obiektach szkolnych nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów, zażywać narkotyków. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane do obiektu szkolnego. 
 11. Szkoła Podstawowa w Poniszowicach jest placówką feryjną w związku z tym zajęcia jak i wynajem hali mogą być zawieszone w czasie przerw w pracy placówki (np. ferii, przerw świątecznych, wakacji).
 12. Naruszenie postanowień Regulaminu skutkuje zawieszeniem wynajmu przez okres 1 miesiąca. Drastyczne lub powtarzające się naruszenia mogą skutkować rozwiązaniem umowy.
 13. W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poniszowicach.

Copyright © 2020 SP Poniszowice Rights Reserved.