PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PONISZOWICACH W CZASIE TRWANIA PANDEMII

Odwiedziło nas:

4275494
dziś
wczoraj
w tygodniu
w poprzednim tygodniu
w miesiącu
w poprzednim miesiącu
od początku
3574
3010
12082
4238271
83549
111992
4275494

Twoje IP: 34.234.207.100
Server Time: 2020-10-28 15:20:27

Gościmy:

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Warto zobaczyć:

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PONISZOWICACH W CZASIE TRWANIA PANDEMII

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PONISZOWICACH W CZASIE TRWANIA PANDEMII


Postanowienia ogólne:
1. Nauczyciel bibliotekarz podczas wykonywania obowiązków powinien używać środków ochrony osobistej, tj. maseczki bądź przyłbicy i rękawic ochronnych.
2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od innych osób (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
3. Organizacja trybu pracy biblioteki zgodna jest z potrzebami uczniów i nauczycieli. W przypadku wzrostu ryzyka epidemicznego należy ją odpowiednio dostosować (zmiana godzin otwarcia biblioteki, ew. ograniczenie czasu otwarcia, praca zdalna).
4. Podczas pracy należy przewidzieć przerwy na wietrzenie pomieszczeń biblioteki (co godzinę).
5. Należy zaopatrzyć bibliotekę w środki dezynfekcyjne w celu czyszczenia powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy, tj. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
6. W celu umożliwienia dystansu przestrzennego ogranicza się liczbę użytkowników biblioteki do 1 osoby. Informację o maksymalnej liczbie odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece, należy umieścić w widocznym miejscu, np. przed wejściem.
7. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie, wykorzystanie multimediów i czytelni.
8. W przypadku pojawienia się u pracownika stwierdzonego zakażenia koronawirusem
SARS-CoV-2, konieczne jest zamknięcie biblioteki.

 

REALIZACJA PRZYJMOWANIA ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PONISZOWICACH W CZASIE TRWANIA PANDEMII


1. Ograniczony zostaje dostęp do księgozbioru i czytelni.
2. Zalecane jest promowanie bezpłatnych zasobów cyfrowych dostępnych w sieci oraz otwartych zasobów edukacyjnych.
3. Kwarantannie podlegają wszystkie zwracane materiały biblioteczne.
4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
5. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach uzależniony jest od aktywności wirusa na różnych powierzchniach. Na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby), a na tekturze i papierze – do 24 godzin.
6. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone regały w magazynie, w innym pomieszczeniu. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
7. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
8. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
9. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracownika biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.
10. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

 

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PONISZOWICACH
W CZASIE TRWANIA PANDEMII


1. Biblioteka szkolna nie wypożycza książek, przyjmowane będą jedynie zwroty.
2. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcami zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
3. Zwroty książek przyjmowane będą według ustalonego harmonogramu.
4. Nauczyciel bibliotekarz powiadamia rodziców przez e-dziennik lub inne komunikatory o terminach zwrotów książek i podręczników.
5. Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości.
6. Przed oddaniem podręczniki należy odpowiednio przygotować, czyli zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki, tj. zdjąć okładki, usunąć zapisane ołówkiem notatki, wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia itp. Należy obowiązkowo naprawić ewentualne uszkodzenia.
7. Dołączone do podręczników płyty CD stanowią integralną część podręczników i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie lub uszkodzenie (porysowanie, zgniecenie lub połamanie) płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, należy taką samą odkupić.
9. Nie przynosimy materiałów ćwiczeniowych ani podręczników do religii.
10. Zwracane książki należy zaopatrzyć w kartę informacyjną, zawierającą następujące dane: data zwrotu, imię i nazwisko czytelnika, klasa oraz wykaz oddawanych podręczników i innych wypożyczonych pozycji, tj.: lektury, bajki, wiersze, literatura piękna wraz z numerami inwentarzowymi.
11. Uczniowie/rodzice zobowiązani są do oddawania książek w podpisanych torbach foliowych, reklamówkach.

12. Osoba dokonująca zwrotu książek musi być w maseczce i rękawiczkach oraz posiadać własny długopis.
13. Ustala się odległość pomiędzy osobami zwracającymi książki na 2 metry.
14. Książki oddaje się w wyznaczonej i odpowiednio oznakowanej strefie.
15. Przyjmowane książki będą odkładane na kwarantannę na okres 3 dni na wydzielone w szkole miejsce i oznaczone datą przyjęcia.
16. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą e-dziennika.
17. Wypożyczanie lektur na okres wakacji możliwe jest jedynie po uregulowaniu zaległości, tj. po oddaniu wszystkich dotychczas wypożyczonych książek.
18. Wszelkie pytania należy kierować do nauczyciela bibliotekarza poprzez e-dziennik.


Źródła:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

https://www.bn.org.pl/

https://gis.gov.pl/